ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2560
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 03 2017 08:11:23

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของหน่วยงาน สพป.ตราด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3/2560