พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 01 2017 03:03:06

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.ตราด
เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดยรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมและชี้แจงข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อการดำเนินงานของ สพท.ทั่วประเทศต่อไป