วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 60
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 23 2017 12:20:42

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด สพป.ตราด ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวัน "ปิยมหาราช" พร้อมรวมใจถวายพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดยพิธีดังกล่าว นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน และกล่าวถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวตราดสืบมาจนถึงปัจจุบัน