โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 11 2017 05:36:48

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในจังหวัดตราดให้สูงขึ้น ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรชัย เพียทา อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะจาก บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการจัดประชุม..