สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนใหม่
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 09 2017 09:53:06

ดร. ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้เข้าแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ข่าวเพิ่มเติม
ดร. ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้เข้าแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดได้เข้าแสดงความยินดี ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้แสดงความห่วงใยต่อการจัดการศึกษาในจังหวัดตราด และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อมุ่งมั่นจัดการศึกษาพัฒนาเด็กตราด ซึ่งทางจังหวัดตราดพร้อมจะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างเต็มที่