ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 09 2017 07:20:26

นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , นายสำเริง รองในเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด , นายสังคม จิตนาวสาร ผอ.โรงเรียนวัดคลองพร้าว และ นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวเพิ่มเติม
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , นายสำเริง รองในเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด , นายสังคม จิตนาวสาร ผอ.โรงเรียนวัดคลองพร้าว และ นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรในการจัดทำแผน อาจารย์วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งหลังจากการจัดทำแผนเสร็จสิ้น จะได้นำไปดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ที่สมัครเข้ารับการพัฒนา 22 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC ต่อไป