ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 04 2017 13:45:50
นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) นำโดย นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายกสมาคมผู้บริหาร นายกสมาคมครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
ข่าวเพิ่มเติม
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) นำโดย นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายกสมาคมผู้บริหาร นายกสมาคมครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด