โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 02 2017 15:02:53

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างสมรรถนะและเติมเต็มความรู้ของครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบความรู้คู่คุณธรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดดุลยภาพและบูรณาการยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่พร้อมจะอยู่ร่วมและส่งเสริมการศึกษาในประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว
ข่าวเพิ่มเติม
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างสมรรถนะและเติมเต็มความรู้ของครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบความรู้คู่คุณธรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดดุลยภาพและบูรณาการยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่พร้อมจะอยู่ร่วมและส่งเสริมการศึกษาในประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว
ซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ศักดา สุนทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข(ไร่ป่า) มาเป็นวิทยากรในด้านคุณธรรม การฝึกอบรมในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้าร่วมการอบรม 180 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด