การดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 01 2017 06:01:43

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เกิดจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นเจ้าภาพจัดงานให้กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 17 เขตพื้นที่การศึกษา นำภาพความสำเร็จการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออกให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ.
ข่าวเพิ่มเติม
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เกิดจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นเจ้าภาพจัดงานให้กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 17 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
1) สพป.สมุทรปราการ เขต1
2) สพป.สมุทรปราการ เขต2
3) สพป.ชลบุรี เขต1
4) สพป.ชลบุรี เขต2
5) สพป.ชลบุรี เขต3
6) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
7) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
8) สพป.ปราจีนบุรี เขต1
9) สพป.ปราจีนบุรี เขต2
10) สพป.สระแก้ว เขต1
11) สพป.สระแก้ว เขต2
12) สพป.ระยอง เขต1
13) สพป.ระยอง เขต2
14) สพป.จันทบุรี เขต1
15) สพป.จันทบุรี เขต2
16) สพป.นครนายก
และ 17) สพป.ตราด
นำภาพความสำเร็จการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออกให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด