การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพฐ.
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 29 2017 08:05:48

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ตราด , ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและทันตามกำหนดเวลาต่อไป