การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 2560
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 28 2017 05:07:11
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ... เวลา 9.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ...