การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 25 2017 03:53:10
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) คณะครูและผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ณ โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (สพม.41) จังหวัดพิจิตร