สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) OBEC ON TOUR ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 31 2017 07:57:06
วันนี้ เวลา 8:00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราด ผู้รักษาราชการแทนผอ.สพป.ตราด นำคณะผู้บริหารและผอ.ร.ร.ในสังกัด สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) OBEC ON TOUR เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แผนการศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มีการกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 6 จุด โดยโรงแรมเอวาน่า บางนา เป็นจุดที่สองของการจัดประชุม ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหาร สพป.ตราด และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมน้อมนำการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ไปปฏิบัติในสังกัดสพป.ตราด ต่อไป