สพป.ตราด จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในกิจกรรม Impromptu Speech, Story Telling และ Multi Skills
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 31 2017 07:54:04
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 สพป.ตราด
โดย ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราดรักษาราชการแทนผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ กลุ่มงานนิเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในกิจกรรม Impromptu Speech, Story Telling และ Multi Skills ณ ห้องประชุม สพป.ตราด โดยมีโรงเรียนในสังกัด และ โรงเรียนเอกชนส่งนักเรียนเข่าแข่งขันกันอย่างคับคั่ง