คณะกตปน. สพป.ตราด เข้านิเทศติดตามและประเมินผล ที่โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน และโรงเรียนวัดบางปริดล่าง
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 31 2017 07:47:48
(27 ก.ค. 60) คณะกตปน.สพป.ตราด เข้านิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการของโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯ และโรงเรียนวัดบางปริดล่าง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง