สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 โดยเชิญดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว อาจารย์ภาควิชาปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 15 2017 08:42:27
(15 ก.ค. 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เชิญ ดร.เทพกัญญา
พรหมขัติแก้ว อาจารย์ภาควิชาปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูปฐมวัยอำเภอคลองใหญ่ ครูปฐมวัยอำเภอเขาสมิง ครูปฐมวัยอำเภอบ่อไร่ และครูปฐมวัยอำเภอเกาะช้าง (โรงเรียนวักวัชคามคชทวีป โรงเรียนวัดสลักเพชร โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 116 คน