สพป.ตราด จัดประชุมชี้แจงและกรอกแบบคำขอรับเงินบำนาญสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 14 2017 08:10:58
(14 ก.ค. 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดประชุมชี้แจงและกรอกแบบคำขอรับเงินบำนาญสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เพื่อให้ข้่าราชการที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการขอรับเงินบำนาญ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด