ศึกษานิเทศก์เข้าให้ความรู้แก่คณะครูในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 12 2017 07:54:26
(11 ก.ค. 60) ทีมวิทยากรศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าให้ความรู้แก่คณะครูในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง ในการประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ณ ห้องประชุมวัดหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด