ประชุมคณะทำงานรายงานผลการปฏิบัติราชการ
โพสต์โดย prnews on พฤษภาคม 18 2017 09:38:55
เมื่อวานนี้ (17 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมคามทะเล ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผ่านระบบ (KPI Report System : KRS) ...อ่านต่อ
ข่าวเพิ่มเติม
ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด/ผู้อำนวยการกลุ่ม/และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รวมถึงการวางแผนจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการครบถ้วนถูกต้อง ตามตัวชี้วัดและทันกำหนดตามปฏิทินที่กำหนด