การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 22 2019 03:03:13
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการจัดการประชุม
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด มีหน้าที่ดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในสังกัด , ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ และมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กอีกด้วย
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ดำเนินการเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบ รู้วิธีและขั้นตอน ตลอดจนสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกันต่อไป