ก.ต.ป.น. สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัด สพป.ตราด
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 19 2019 10:38:05
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมกับการลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตราด และโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) จังหวัดตราด ตามการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ (ก.ต.ป.น.) การลงตรวจห้องเรียนแบบสัญจร ภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ช่วงเวลาเช้าของวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้แบ่งกลุ่มคณะกรรมการฯ ออกตรวจโรงเรียนพร้อมห้องเรียน ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการเห็นสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารและการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ซึ่งเวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ (ก.ต.ป.น.) และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง เพื่อการวิเคราะห์ประเมินผล การลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนและห้องเรียน พร้อมทั้งการร่วมกันปรึกษาหารือในข้อประเด็นต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้กับผู้เรียนจังหวัดตราดอย่างมีคุณภาพต่อไป