ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจโรงเรียนบ้านคลองศอก
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 18 2019 03:18:53
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด เนื่องด้วยโรงเรียนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ทำให้ต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณโรงเรียนโค่นล้มทับอาคารเรียน
ทั้งนี้ นายธนิต ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ได้รายงานการปรับปรุงซ่อมแซม และการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบโรงเรียน ให้ยังสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด