สพป.ตราด ดำเนินการจัดการประชุม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 28 2019 05:23:11
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา Integrity and Tranparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งนี้ การประชุมดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยสำนักงานคณะกรรม กำหนดระยะเวลาในการตอบคำถามแบบสำรวจ OIT ในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562