ผอ.สพป.ตราด ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 27 2019 10:17:33
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด
โดย นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม
ซึ่ง การประชุมดำเนินการเพื่อพิจารณาเรื่องการให้ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 และการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562