สพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 26 2019 09:36:47
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อันเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบของสำนักงาน ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการและโรงเรียนในสังกัดต่อไป