การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สัญจร
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 21 2019 14:32:33
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 6/2562 รูปแบบสัญจร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โดยเวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แบ่งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ลงตรวจเยี่ยมห้อง โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง (อำเภอบ่อไร่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการมองข้อดีและข้อด้อยของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง (อำเภอบ่อไร่) และเพื่อการช่วยกันพลักดันให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ตามนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ" ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเวลา 13.00 น. มีการนำเสนอผลสรุปการลงตรวจเยี่ยมห้องเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลุ่ม , การกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 6/2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายอัมพล หันทยุง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้และคิดเป็นของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของทุกโรงเรียน อีกด้วย