ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยม - นิเทศ โรงเรียนในสังกัด
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 20 2019 08:26:46
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งนิเทศห้องเรียน โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ จังหวัดตราด
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ และคิดเป็น สอดคล้องกับนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ"
ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ตรวจการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนบ้านแหลมพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพต่อไป