สพป.ตราด ร่วมชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 19 2019 04:25:15
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก , นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2562 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยรายการ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย เพื่อการสร้างความรับรู้ถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ หลังจากการรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." แล้วเสร็จ เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการเน้นย้ำถึงนโยบายที่สำคัญ และขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไป