การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2562
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 18 2019 09:41:22
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายรณกฤต ยอดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , นายวิฑูรย์ บุญสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสุนีย์ สัมมา นักทรัพยากรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 5/2562 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดยนายธงชัย พุ่มชลิต ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม