ผอ.สพป.ตราด ตรวจ - นิเทศ ห้องเรียน 3 โรงเรียน
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 17 2019 09:57:19
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมกับนิเทศห้องเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพนมพริก , โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง และโรงเรียนบ้านท่าประดู่ จังหวัดตราด
โดย การลงตรวจเยี่ยม เพื่อการติดตามการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการลงตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีคุณภาพอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เน้นย้ำถึงการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของทุกโรงเรียน และการคิดคำนวนทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง แก่ครูผู้สอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไปด้วยกัน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและโรงเรียนในสังกัด อันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาจังหวัดตราดต่อไป