ผอ.สพป.ตราด เปิดการอบรมฯครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 17 2019 09:53:32
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปิดการอบรมเชิงฏิบัติการ ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) จังหวัดตราด
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบปะพูดคุยกับคณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมเน้นยำถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถอ่านออกและเขียนได้ อย่างมีคุณภาพอีกด้วย