ผอ.สพป.ตราด เปิดการอบรม การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 17 2019 09:52:25
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นาอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการอบรม ซึ่งเป็นศูนย์ปลายทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 15–17 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดตราด จำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ เพื่อโรงเรียนจะนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ต่อไป