ผอ.สพป.ตราด ร่วมการประชุมสัมมนาฯ สภากาแฟจังหวัดตราด
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 13 2019 07:27:43
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด
โดย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สภากาแฟ" ดำเนินงานเพื่อให้สมาชิก , หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ อันจะช่วยกันพัฒนาจังหวัดตราดร่วมกันต่อไป
สำหรับการประชุมสัมมนาในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตลอดทั้งหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดตราด ขึ้นร่วมรับมอบสัญลักษณ์ถ้วยกาแฟ เพื่อรับมอบการเป็นเจ้าภาพ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ในครั้งต่อไปอีกด้วย