สพป.ตราด พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 12 2019 10:44:58
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , ข้าราชการครู , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรม
ซึ่งการอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มอบหมายให้ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ดำเนินการจัดอบรมขึ้น
โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน รวม 1,300 คน เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 ทุกจังหวัด ร่วมกับจังหวัดจัดอบรม
ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จังหวัดตราด รุ่น 1/2562 เพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พร้อมกับการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา ซึ่งจะสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในภาพลักษณ์ของข้าราชการครูต่อไปด้วย