รองฯวิชชา ครุปิติ นำผู้บริหาร-คณะครู ศึกษาดูงาน "จิตศึกษา"
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 11 2019 05:35:45
นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วย "จิตศึกษา" PBL และ PLC ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ เพื่อการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษา "จิตศึกษา" มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ให้เกิดเป็นห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป