สพป.ตราด จัดประชุมหาแนวทางร่วมกับชุมชน ในการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 11 2019 05:34:34
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนางกรวรรณ บุญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนางปิยมน สินธุสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย ตามคำสั่ง สพป.ตราด ที่ 93/2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านลำภูราย จังหวัดตราด
โดยการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน , ชาวบ้านภายในชุมชนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหมู่บ้านลำภูราย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมและร่วมเข้าแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การเลิกสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ต่อไป
ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย ในขณะนี้ไม่มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงดำเนินการตามนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย