สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 3
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 11 2019 05:31:57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 3 "การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Activity Room และห้อง Edu-tairmert Room “ห้องเรียนรู้ดูเพลิน” โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ถือเป็นศูนย์ปลายทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ผู้บริหารและครูปฐมวัย โรงเรียนในจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย กับ สสวท. จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลตราด , โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) , โรงเรียนบ้านเนินดินแดง , โรงเรียนคลองขวาง , โรงเรียนวัดวรุณดิตถามราม , โรงเรียนวัดสลักเพชร , โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) , โรงเรียนบ้านคลองมะนาว , โรงเรียนบ้านคลองมะขาม , โรงเรียนบ้านเนินตะบก , โรงเรียนมารดานุสรณ์ , โรงเรียนกิตติวิทยา โรงเรียนสุนันทาวิทยา , โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว และโรงเรียนอนุบาลจุติพร