ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยม-นิเทศ ห้องเรียน โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 11 2019 05:29:34
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมกับนิเทศห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100 จังหวัดตราด
ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อน พร้อมการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เน้นถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนการกำกับติดตามการพัฒนา ตามหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เมื่อครั้งการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี