รองฯวิชชา ครุปิติ ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 11 2019 05:28:24
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เข้าร่วมงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โดย นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงาน
ทั้งนี้ การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย
ซึ่งมี กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน