การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2561
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 10 2018 09:40:55
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด , นายรณกฤต ยอดศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม