การประชุมการดำเนินจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 10 2018 08:54:52
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการดำเนินจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย การประชุมประกอบด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , นางสมใจ วัฒฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตราด , คณะประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและคณะครูผู้สอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย อันจะนำซึ่งสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงตามพัฒนาการของช่วงวัยด้วย