ผอ.อัมพล หันทยุง พบปะเพื่อนครู ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 10 2018 08:24:30
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมและพบปะเพื่อนครู ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ศูนย์ปัญจวิทยาคาร อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
โดยทั้งนี้ ผอ.สพป.ตราด ได้กล่าวให้กำลังใจแด่ครูผู้สอน ในการปฏิบัติหน้าทีสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียน พร้อมกับมอบนโยบายต่างๆผ่านการเล่าเรื่องและประสบการณ์
เพื่อคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จะได้นำมาปรับใช้กับการทำงานบนทางชีวิตข้าราชการต่อไป
ผอ.สพป.ตราด ได้กล่าวปิดท้ายถึงการพัฒนาตนเองของชีวิตราชการ อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพข้าราชการครูอีกด้วย