รองฯ สุดคนึง ไชยสิทธิ์ เป็นประธานการประชุมการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพียงหลวง ๖
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 10 2018 08:18:59
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง๖ฯ
โดยนางสาวสมใจ สุภัคพงศ์ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง