สพป.ตราด ร่วมชม "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 10 2018 08:05:16
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งหลักจากการประชุม Video Conference เสร็จ ผอ.อัมพล หันทยุง ได้เป็นประธานการประชุม ร่วมกับรอง ผอ.สพป.ตราด และ ผอ.กลุ่มฯ เป็นการชี้แจงการดำเนินงานต่างๆภายในสำนักงานฯพร้อมกับการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ก็เพื่อการขับเคลื่อนให้สำนักงานฯสามารถดำเนินงานต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ