การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด ประจำเดือนตุลาคม 2561
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 09 2018 05:06:27
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด ประจำเดือนตุลาคม 2561 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น3 สพป.ตราด
โดย ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด , นางบูรณ์นรา กนิกนันต์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ การประชุมก็เพื่อการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้สามารถดำเนินต่อไปอย่างก้าวหน้า ส่งผลที่ดีต่อผู้เรียนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป