ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่1
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 09 2018 04:58:37
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราด ให้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่1 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด
โดยโครงการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด