ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับเขตพื้นที่ประจำปี 2560
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 04 2018 09:31:40
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับเขตพื้นที่ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดย นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งการประชุมดังกล่าว เพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด