สพป.ตราดจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 04 2018 04:00:20
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดย นางบูรณ์นรา กณิกนันต์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม