สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการพัฒนาจริยคุณแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตราด รุ่นที่1และรุ่นที่2
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 27 2018 09:55:24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการพัฒนาจริยคุณแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตราด รุ่นที่1และรุ่นที่2 ในวันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
ข่าวเพิ่มเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการพัฒนาจริยคุณแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตราด รุ่นที่1และรุ่นที่2 ในวันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบรั้วสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการพัฒนาจริยคุณแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตราด มีคณะกรรมการดำเนินการ นำโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด เพื่อดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ต่อไป