การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2561
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 27 2018 05:37:05
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศสาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน และ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วม

ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศสาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน และ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วม
ซึ่งก่อนการประชุมฯ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด ได้กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่นางสาวภานุวรรณ สินธุ นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่1 จำนวนเงิน 8,000 บาท
ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเยาวชนผู้ประพฤติดีแต่ขัดสน อันจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อตามความสามารถและสามารถมีอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไป